Wypełnij zgodęPodpisując niniejszy dokument potwierdzam, że:

  • 1. Wyrażam zgodę na korzystanie przez w/w dziecko z wszelkich atrakcji Jump Szczecin ParkTrampolin.
  • 2. w/w dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z Jump Szczecin Park Trampolin
  • 3. zapoznałem/-am się i akceptuję treść Regulaminu obowiązującego w Jump Szczecin Park Trampolin, a regulamin ten jest znany również mojemu dziecku.
  • 4. Niniejsza zgoda jest składana na czas nieokreślony a jej odwołanie wymaga zachowania formy pisemnej z dostarczeniem jej osobiście do siedziby Jump Szczecin Park Trampolin (ul. Mieszka I 80, 71-011 Szczecin).

Podpis